Advertisement
Advertisement
Advertisement
नेपाल सहकारी वित्तीय संस्था लि.को २७ औ बार्षिक साधारणसभा काठमाण्डौंमा सम्पन्नता

अल्चना श्रेष्ठ  पोखरा पौष १६ नेपाल सहकारी वित्तीय संस्था लि.को २७ औ बार्षिक साधारणसभा नेपाल सहकारी बिभाग हल बानेश्वर काठमान्डौमा  सम्पन्न...

Advertisement
नेपाल सहकारी वित्तीय संस्था लि.को २७ औ बार्षिक साधारणसभा काठमाण्डौंमा सम्पन्नता

अल्चना श्रेष्ठ  पोखरा पौष १६ नेपाल सहकारी वित्तीय संस्था लि.को २७ औ बार्षिक साधारणसभा नेपाल सहकारी बिभाग हल बानेश्वर काठमान्डौमा  सम्पन्न भयको छ  ।  प्रमुख  अथिति नेस्फुन को पूर्व  अध्यक्ष तथा एशियाली ऋण माहासंघ को पनि पुर्ब अध्यक्ष ऋषि राज घिमिरेले   स्थानीय तथा सेयर सदस्यलाई अनुभुति हुने गरि सहकारी संचालन हुनु

नेपाल सहकारी वित्तीय संस्था लि.को २७ औ बार्षिक साधारणसभा काठमाण्डौंमा सम्पन्नता

अल्चना श्रेष्ठ  पोखरा पौष १६ नेपाल सहकारी वित्तीय संस्था लि.को २७ औ बार्षिक साधारणसभा नेपाल सहकारी बिभाग हल बानेश्वर काठमान्डौमा  सम्पन्न भयको छ  ।  प्रमुख  अथिति नेस्फुन को पूर्व  अध्यक्ष तथा एशियाली ऋण माहासंघ को पनि पुर्ब अध्यक्ष ऋषि राज घिमिरेले   स्थानीय तथा सेयर सदस्यलाई अनुभुति हुने गरि सहकारी संचालन हुनु

नेपाल सहकारी वित्तीय संस्था लि.को २७ औ बार्षिक साधारणसभा काठमाण्डौंमा सम्पन्नता

अल्चना श्रेष्ठ  पोखरा पौष १६ नेपाल सहकारी वित्तीय संस्था लि.को २७ औ बार्षिक साधारणसभा नेपाल सहकारी बिभाग हल बानेश्वर काठमान्डौमा  सम्पन्न भयको छ  ।  प्रमुख  अथिति नेस्फुन को पूर्व  अध्यक्ष तथा एशियाली ऋण माहासंघ को पनि पुर्ब अध्यक्ष ऋषि राज घिमिरेले   स्थानीय तथा सेयर सदस्यलाई अनुभुति हुने गरि सहकारी संचालन हुनु

नेपाल सहकारी वित्तीय संस्था लि.को २७ औ बार्षिक साधारणसभा काठमाण्डौंमा सम्पन्नता

अल्चना श्रेष्ठ  पोखरा पौष १६ नेपाल सहकारी वित्तीय संस्था लि.को २७ औ बार्षिक साधारणसभा नेपाल सहकारी बिभाग हल बानेश्वर काठमान्डौमा  सम्पन्न भयको छ  ।  प्रमुख  अथिति नेस्फुन को पूर्व  अध्यक्ष तथा एशियाली ऋण माहासंघ को पनि पुर्ब अध्यक्ष ऋषि राज घिमिरेले   स्थानीय तथा सेयर सदस्यलाई अनुभुति हुने गरि सहकारी संचालन हुनु

नेपाल सहकारी वित्तीय संस्था लि.को २७ औ बार्षिक साधारणसभा काठमाण्डौंमा सम्पन्नता

अल्चना श्रेष्ठ  पोखरा पौष १६ नेपाल सहकारी वित्तीय संस्था लि.को २७ औ बार्षिक साधारणसभा नेपाल सहकारी बिभाग हल बानेश्वर काठमान्डौमा  सम्पन्न भयको छ  ।  प्रमुख  अथिति नेस्फुन को पूर्व  अध्यक्ष तथा एशियाली ऋण माहासंघ को पनि पुर्ब अध्यक्ष ऋषि राज घिमिरेले   स्थानीय तथा सेयर सदस्यलाई अनुभुति हुने गरि सहकारी संचालन हुनु

नेपाल सहकारी वित्तीय संस्था लि.को २७ औ बार्षिक साधारणसभा काठमाण्डौंमा सम्पन्नता

अल्चना श्रेष्ठ  पोखरा पौष १६ नेपाल सहकारी वित्तीय संस्था लि.को २७ औ बार्षिक साधारणसभा नेपाल सहकारी बिभाग हल बानेश्वर काठमान्डौमा  सम्पन्न भयको छ  ।  प्रमुख  अथिति नेस्फुन को पूर्व  अध्यक्ष तथा एशियाली ऋण माहासंघ को पनि पुर्ब अध्यक्ष ऋषि राज घिमिरेले   स्थानीय तथा सेयर सदस्यलाई अनुभुति हुने गरि सहकारी संचालन हुनु

नेपाल सहकारी वित्तीय संस्था लि.को २७ औ बार्षिक साधारणसभा काठमाण्डौंमा सम्पन्नता

अल्चना श्रेष्ठ  पोखरा पौष १६ नेपाल सहकारी वित्तीय संस्था लि.को २७ औ बार्षिक साधारणसभा नेपाल सहकारी बिभाग हल बानेश्वर काठमान्डौमा  सम्पन्न भयको छ  ।  प्रमुख  अथिति नेस्फुन को पूर्व  अध्यक्ष तथा एशियाली ऋण माहासंघ को पनि पुर्ब अध्यक्ष ऋषि राज घिमिरेले   स्थानीय तथा सेयर सदस्यलाई अनुभुति हुने गरि सहकारी संचालन हुनु

मनोरञ्जन
नेपाल सहकारी वित्तीय संस्था लि.को २७ औ बार्षिक साधारणसभा काठमाण्डौंमा सम्पन्नता

अल्चना श्रेष्ठ  पोखरा पौष १६ नेपाल सहकारी वित्तीय संस्था लि.को २७ औ बार्षिक साधारणसभा नेपाल सहकारी बिभाग हल बानेश्वर काठमान्डौमा  सम्पन्न...